VAUVA- JA PERHEUINTI

.

VAUVAUINNIN HISTORIAA

Vauvauinti on lähtenyt liikkeelle 1960-luvulla alunperin Astraliasta ja USA:sta. Suomeen vauvauinti tuli v.1980-1981. Vauvauinti on yleistynyt Suomessa jo niin, että    nykyään n.10% syntyneistä vauvoista osallistuu tähän toimintaan. 

MITÄ VAUVAUINTI SUOMESSA ON?

Vauvauinnilla tarkoitetaan alle puolivuotiaana aloitettua liikkumista +32 asteisessa vedessä koulutetun vauvauinninohjaajan valvonnassa. Vauvauinnissa tutustutaan vedessä liikkumiseen ja veteen elementtinä. Osa toiminnasta on sosiaalista kanssakäymistä vauvauintiryhmässä. Suomessa käytetään Kölnistä lähtöisin olevaa lempeää vauvauintimenetelmää, jossa vauva totutetaan veteen hitaasti ja rauhallisesti eikä siis väkisin. Harhaanjohtavan nimen mukaan vauvaa ei kuitenkaan varsinaisesti opeteta uimaan.

TURVALLISEN VAUVAUINNIN VAATIMUKSET

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto painottaa erityisesti, etteivät vauvauinnista kiinnostuneet vanhemmat aloittaisi kokeilemaan sukelluksia omin päin. Vauvauinnin harrastaminen voi tuntua yksinkertaiselta ominkin voimin, mutta riskien minimoimiseksi ja harrastuksen turvallisuuden vuoksi on ehdottoman tärkeää opetella alle 1v. uittaminen vauvauinnin ohjausaikana koulutetun ohjaajan opastuksessa. Pätevinä ohjaajina voivat toimia / vauvauintia järjestää Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton alaisuudessa hyväksytysti suoritettuaan ensin uimaopettajakurssin ja sen jälkeen vauva- ja perheuinnin ohjaajakurssin. Koulutetut ohjaajat ovat elvytystaitoisia ja tietävät vauvauinnin turvallisuusvaatimukset. Uimahalli ei ole vauvauintien aikana avoinna muulle yleisölle. Vauvauinnin ohjauspaikoissa tarkistetaan veden laatu täyttämään vauvauinnissa vaaditut kriteerit. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton yleisohjeen mukaan: alle 1v. lapsia ei suositella uittamaan uimaloissa muutoin kuin järjestetyn vauvauintitoiminnan yhteydessä eli ei yleisöaikana (pienen lapsen uimaveden täytettävä tietyt laatuvaatimukset). 

.

                                                                                       
.
VAUVAUINNIN TAVOITTEET

Suomessa vauvauinnin tavoitteena on iloinen vesileikkihetki, jolloin vauva totuttelee veteen. Pyrkimyksenä on saada vauva kokemaan vesi miellyttävänä elementtinä, jossa hän saa edetä omassa tahdissaan. Kurikassa perinteisiin kuuluu saada vauvan lisäksi molemmat vanhemmat ja myös vauvan mahdolliset sisarukset veden ystäviksi, jolloin vauvauinti olisi koko perheen yhteinen harrastus. Vauvauinnin avulla johdatellaan terveelliseen, säännölliseen ja johdonmukaiseen liikuntaharrastukseen, mutta unohtamatta joustavuutta. Tarkoituksena on myös lisätä vesiturvallisuutta ja myöhemmässä vaiheessa uimataitoa.    

VAUVAUINTIIN OSALLISTUMINEN JA OSALLISTUMISEDELLYTYKSET

Napatyngän irrottua voi haluttaessa aloittaa harjoitukset jo kotona totutellen uimahallin allasveden lämpötilaan laskien vauvan kylpyvesi vähitellen noin + 32 asteeseen. Tämä ei kuitenkaan ole pakollista. Vauvauinti aloitetaan lapsen ollessa noin 3-4 kk ja painon ollessa vähintään 5 kg. Tällöin vauvan valveillaoloaika on tarpeeksi pitkä ja voimat riittävät rasituksesta selviytymiseen. Myös lämmönsäätelykyky on kehittynyt riittävästi. Ryhmään osallistuvilta vauvauintiperheiltä vaaditaan tutustumista tämän sivun alimpana oleviin infolinkkeihin; 1.) vauvauinnin yleisohjeet ja 2) kausiohjeet.    

SUKELTAMINEN VAUVAUINNISSA

Vauvauinti perustuu ns. sukellusrefleksin hyväksikäyttöön. Sukelluksessa tämä refleksi saa aikaan vauvan hengitysteiden sulkeutumisen. Varmimmin tämä refleksi saadaan esille alle ½-vuotiailla, jonka jälkeen se vähitellen heikkenee muuttuen opituksi tavaksi sitä harjoiteltaessa. Tämän vuoksi vauvauinnin suosituikä aloittamiseen on alle 6kk. Myöhemminkin on mahdollista tulla ryhmään mukaan, jos perhe ei pidä sukellusharjoituksia oleellisimpana asiana uinneissa. Vanhempikin vauva voi silti vielä oppia sukeltamaan, ellei hän koe sitä epämiellyttäväksi.  

KAUANKO VAUVAUINTIA VOI HARRASTAA?     

Vauvauintia voi harrastaa n. 1 ikävuoteen saakka / 2 lukukautta ja tämän jälkeen siirrytään ns. perheuintiryhmään, jonka toiminta on suunnattu noin yli 1v. Perheuintiryhmässä pyritään ohjaamaan lasta itsenäiseen liikkumiseen vedessä kellukkeiden avulla ja tässä ryhmässä perhe voi olla niin kauan kuin haluavat. Lapsen täytettyä 4v., hän voi osallistua puolen tunnin vesipeuhuryhmään, jolloin vanhemmat eivät enää ole mukana samassa altaassa. Vesipeuhun kautta lapsi voi jatkaa uimakouluryhmiin ja edetä tasolta toiselle Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton vaatimukset täyttäviä uintimerkkejä suorittaen (katso: lasten uimakoulut).

KUINKA ILMOITTAUDUN VAUVAUINTIIN?

Jos kiinnostuit vauvauinnista, niin varaa paikka soittamalla: 050 570 1465 / Minna Siniketo. Vauvauintia Kurikassa on toteuttanut Liikunnanohjauspalvelut Minna Siniketo v. 2000 alkaen. Kurikan Molskis-uimahallissa käytämme monitoimi- eli terapia-allasta (= ns."pelleallas").

.

1.) VAUVAUINTIIN OSALLISTUVILLE YLEISOHJEET

2.) KAUSIOHJEET